O nas

poznaj baltex

BALTEX Minerały Morza przedsiębiorstwo zajmujące się pozyskiwaniem i sprzedażą morskiego kruszywa naturalnego oraz pozyskiwaniem kopalin towarzyszących takich jak: minerały ciężkie, bursztyn oraz kwarc (piasek kwarcowy) z morskich obszarów górniczych, na podstawie Koncesja Nr 3/2015.

Grupa BALTEX jako lider branży, jest jedną z dwóćh firm dysponujących koncesją na wydobycie kruszywa morskiego z terenów Polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Bałtyku. Ponadto BALTEX Minerały Morza w grupie jest odpowiedzialna za wdrożenie projektów badawczo – rozwojowych w tym też za prace polegające na oczyszczeniu złoża z niewybuchów. Pracujemy także nad rozszerzeniem pół złożowych i ponowne zbilansowanie

Nasz potencjał

Złoże morskiego kruszywa naturalnego „Zatoka Koszalińska II” składające się z trzech obszarów górniczych. ü Koncesja Nr 3/2015 z projektem zagospodarowania złoża, wydana na okres 25 lat.

Udokumentowane zasoby Złoża (ok. 24 mln ton kruszywa naturalnego)

Perspektywicznie zasoby Złoża wynoszą (do 60 mln ton)

Raport impaktu środowiskowego przedsięwzięcia
Morskie kruszywo naturalne posiada ok. 70% granitu oraz w mniejszych ilościach melafir, bazalt.