Kruszywa Morskie

Badania, wykonane między innymi przez Politechnikę Gdańską, LAFARGE oraz BARG M.B. wykazały, że pod względem jakości, (np. zawartości pyłów, odporności na ścieranie i rozdrabnianie oraz mrozoodporności) kruszywo naturalne zalegające na dnie Bałtyku, jest nieporównywalnie lepsze od wydobywanego ze żwirowni lądowych

Kruszywo Morskie

Wydobycie kruszywa (roboty górnicze) zostaną zlecone belgijskiej firmie DBM (Grupa DEME), dysponującej tego typu pogłębiarką np. TSHD Charlemagne – rozładunek suchy na podstawie podpisanej tzw. Umowy Licencyjnej.

Morskie kruszywo naturalne spełnia wysokie wymogi, jakie stawiają wytwórcy betonów konstrukcyjnych.

Kruszywo jest też wykorzystywane jako materiał w projektach offshore np. do wyrównywania i zasypywania dna morskiego oraz przy układaniu rurociągów i kabli energetycznych w obszarze morza.

Przyjmuje się wydobycie kruszywa przez cały rok bez przerw sezonowych. Ograniczenie wydobycia stanowi temperatura powietrza poniżej -10,00 stopni C oraz fala morska powyżej 2 m

Technologie wydobycia

Planowane zastosowanie technologii eksploatacji złoża kruszywa zakłada się eksploatację (urabianie) złoża z zastosowaniem technologii:

Nasiębierno / ssącą – rozładunek suchy

Nasiębierno / ssącą – rozładunek mokry

mechanicznej – nasiębierno/chwytakowej

Średnia odległość Złoża do:

Portu Morskiego w Darłowie wynosi ok. – 5,00 Mm
Portu Morskiego w Ustce wynosi ok. – 10,00 Mm
Portu Morskiego w Kołobrzegu wynosi ok. – 35,00 Mm
Portu Morskiego w Świnoujściu wynosi ok. – 90,00 Mm
Portu Morskiego w Szczecinie wynosi ok. – 125,00 Mm
Portu Morskiego w Gdańsku wynosi ok. – 135,00 Mm
Portu Morskiego w Rostoku wynosi ok. – 185,00 Mm
Portu w Berlinie wynosi ok. – dwa dni ze Świnoujścia

Założenia

Naszym podstawowym celem jest pozyskiwanie, uszlachetnianie, a następnie sprzedaż najwyższej jakości kruszywa do produkcji betonów wysokiej klasy.

Przerób kruszywa w każdym z proponowanych przedsięwzięć powinien obejmować głównie frakcje kruszywa do produkcji betonu czyli otoczaki 0-4 mm, 2-8mm, 8-16 mm.

Morskie kruszywo naturalne będzie też wykorzystywane przy budowie morskich farm wiatrowych w Polsce, również przy wyrównywaniu dna morskiego oraz ochronie (zasypywaniu) kabli elektroenergetycznych.

Główne frakcje kruszywa procentowo:

frakcji od 0 do 2 mm – 25%
frakcji od 2 do 8 mm – 12%
frakcji od 8 do 16 mm – 17%
frakcji od 16 do 32 mm – 13%
frakcji od 32 do 90 mm – 14%
kamienie otoczaki powyżej 90 mm – 19%