Bezpieczeństwo

Mając na uwadze bezpieczeństwo przy eksplantacji złoża, rozpoczęto prace saperskie polegające na wykryciu, wydobyciu i utylizacji obiektów niebezpiecznych w wyznaczonym obszarze złoża. Na obecną chwilę oczyszczono ok. 490 ha w obszarze górniczym Zatoka Koszalińska IIC, na którym ponownie rozpoczną się prace wydobywcze. Niezależnie od rozpoczęcia eksploatacji złoża nadal będą wykonywane badania, a w razie konieczności prace saperskie.